เกี่ยวกับเรา

aboutusPic

บริษัท โดราสตีล จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายชนะ จึงโสภณวิทวัส และนายวิชัย อักษรจินดารัตน์ จดทะเบียนด้วยทุน 5 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนเป็น 30 ล้านบาทในปี 2557

โดราสตีลเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ยี่ห้อ TATA, SKY, SSS, BSI, BISW, TSC, TMT, MILL และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนสินค้าประเภทเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ ทั้งเหล็กฉาก, เหล็กตัวซี, H-Beam, I-Beam, Wide-flange เราจัดจำหน่ายโดยวิธีค้าส่ง และค้าปลีก ให้กับร้านค้า, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกระดับวิสัยทัศน์

โดราสตีลมุ่งหวังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการขายส่งเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กประเภทต่างๆ เข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการบริการ การจัดส่ง ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องพันธกิจ

โดราสตีลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และนำนวัตกรรมของสินค้าในหมวดเหล็ก มาตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า อีกทั้งพัฒนาในการจำหน่าย การจัดส่ง การบริการ ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน และภายใต้ราคาที่ยุติธรรม และแข่งขันได้

โดราสตีลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด