ดาวน์โหลด เหล็ก มอก.

MOKLogo

มอก. คืออะไร

มอก. หมายถึง เครื่องหมายของมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยชื่ออมาตรฐานของ มอก. จะมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เป็นต้น

*** ทางโดราสตีลได้รับ มอก. การรับรองจากหลายบริษัทผลิตเหล็กชั้นนำ ท่านสามารถดาวน์โหลด มอก. จากบริษัทต่าง ๆ ได้ตามด้านล่าง

ดาวน์โหลด มอก. เหล็กเส้นต่าง ๆ ได้ที่นี่